Kritiskt tänkande i teori och praktik

februari 22, 2017 Av admin

Varför behöver man pragmatisera kritiskt tänkande, kan man ju fråga sig. Kapitlet Kritiskt tänkande har sin utgångspunkt i en undersökning som belyser den diskursiva begreppsanvändingen. Det är nog sällan man möter någon som inte upplever sig själv som kritiskt lagd.  Hur hänger detta ihop med vad vi numera kallar för faktaresistens? Kanske förstår man bättre när man kikar på diskursiva tolkningar av kritikalitet, och hur mycket de skiljer sig åt. Vilken innebörd får uppmaningar om mer kritiskt tänkande i skolan? Vilken effekt har de? Har de en inverkan på individen om denna redan upplever sig som kritisk?

Boken lanserades på Bokmässan 2016 och är ett resultat av åtta författares hårda arbete. Kristina Alexanderson, Christopher Hallman, Mika Hietanen, Mats Ingelström, Fredrik Söderquist, Torsten Thurén, Jack Werner samt Elin Sporrong och Karin W Tikkanen som också är redaktörer. Illustratör Louise Kelpe.
(Studentlitteratur AB)