Kategori: Blogg

En diskussion om frihetsbegreppet

juni 13, 2017 Av admin

Almedalsveckan närmar sig. Vi kommer att få höra om framtidsvisioner, hur Sverige ska bli bättre och vad som behöver göras för att nå till olika mål. För i år önskar jag mig en analys av dessa tal, utförd av en treåring. De ställer solklara frågor, som många inte lägger en sekund på att reflektera över, […]

Utvärderingsbarhet och potentiella förluster därav

juni 7, 2017 Av admin

Mätning är ett av mina favoritområden. Det är å ena sidan något oerhört fundamentalt för hur vi uppfattar verkligheten (beroende på hur vi definierar mätning) och å andra sidan kan en diskussion om mätbarhet teoretiseras till punkten att språket blir alldeles för trubbigt att använda. Ett spännande bekymmer i sig och jag önskar att jag […]

Riskutsagor och sannolikhetstolkningar inom e-hälsa

april 20, 2017 Av admin

E-hälsan i Sverige är på frammarsch, och med höga ambitioner dessutom. För ett år sedan tog SKL:s styrelse beslut om en vision för e-hälsa: Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd Utveckla och stärka egna […]