Kategori: Projekt

Kritiskt tänkande i teori och praktik

februari 22, 2017 Av admin

Varför behöver man pragmatisera kritiskt tänkande, kan man ju fråga sig. Kapitlet Kritiskt tänkande har sin utgångspunkt i en undersökning som belyser den diskursiva begreppsanvändingen. Det är nog sällan man möter någon som inte upplever sig själv som kritiskt lagd.  Hur hänger detta ihop med vad vi numera kallar för faktaresistens?