Co-design i workshopformat

mars 5, 2019 Av admin

Det var ett tag sedan jag skrev och jag tänkte uppdatera dels kring vad jag har pysslat med den senaste tiden och dels bidra med några resonemang kring framtiden. Sedan juni under förra året har jag hållit i 47 djupintervjuer med patienter och vårdpersonal och emottagit 230 enkätsvar som hjälper oss att bättre förstå vad […]

Recension av Osäkerhetens horisonter – kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor

maj 18, 2018 Av admin

En paus för läsning om risk – det var värt det. För den som vill ägna sig åt att luckra upp definitionen av och förståelsen för riskbegreppet kan jag verkligen rekommendera antologin Osäkerhetens horisonter – kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor, Boholm, Hansson, Persson & Peterson (red.) Nya Doxa (2005). Den omfattar flera perspektiv som […]

When structures enter structures

augusti 25, 2017 Av admin

A while ago I wrote a piece for the eminent artist-duo Lundahl & Seitl´s project Unknown cloud. It is called Beyond the satin curtains – as structures enter structures and was published in Tagesspiegel. This is blogpost is a comment on the article and why it was written. Read the English version here. Or the German version […]

En diskussion om frihetsbegreppet

juni 13, 2017 Av admin

Almedalsveckan närmar sig. Vi kommer att få höra om framtidsvisioner, hur Sverige ska bli bättre och vad som behöver göras för att nå till olika mål. För i år önskar jag mig en analys av dessa tal, utförd av en treåring. De ställer solklara frågor, som många inte lägger en sekund på att reflektera över, […]

Utvärderingsbarhet och potentiella förluster därav

juni 7, 2017 Av admin

Mätning är ett av mina favoritområden. Det är å ena sidan något oerhört fundamentalt för hur vi uppfattar verkligheten (beroende på hur vi definierar mätning) och å andra sidan kan en diskussion om mätbarhet teoretiseras till punkten att språket blir alldeles för trubbigt att använda. Ett spännande bekymmer i sig och jag önskar att jag […]

Riskutsagor och sannolikhetstolkningar inom e-hälsa

april 20, 2017 Av admin

E-hälsan i Sverige är på frammarsch, och med höga ambitioner dessutom. För ett år sedan tog SKL:s styrelse beslut om en vision för e-hälsa: Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd Utveckla och stärka egna […]

Medverkan i Källkritikens dag 2017

mars 8, 2017 Av admin

Jag fick möjlighet att medverka i en snitsig video inför Källkritikens dag 2017. En viktig del av analys av riktlinjer och policyunderlag är begreppsutedningar. Vi använder begrepp på olika vis, vi menar olika saker och vi kommer in i projekt med olika föreställningar. I en undersökning av hur ett underslag speglar faktiska förhållanden, behövs ofta […]

Kritiskt tänkande i teori och praktik

februari 22, 2017 Av admin

Varför behöver man pragmatisera kritiskt tänkande, kan man ju fråga sig. Kapitlet Kritiskt tänkande har sin utgångspunkt i en undersökning som belyser den diskursiva begreppsanvändingen. Det är nog sällan man möter någon som inte upplever sig själv som kritiskt lagd.  Hur hänger detta ihop med vad vi numera kallar för faktaresistens?