Socialt entreprenörskap

Infotail är ett socialt entreprenöriellt företag med fokus på  projek- och idétutveckling och impactestimering (IA). 

Det sociala entreprenörskapet innebär krav på samarbeten, nivån på nyttan som arbetet genererar och integriteten i projekten. Företagandet är personligt och utvecklas genom möten, kunskapsutbyten och samarbeten. 

Infotail ingår som part i bl.a. Forskarhubben – som paraply för innovativt arbete och sektorsöverskridande samverkan. 

 

Sociala interventioner

Personcentrerat informationsstöd

Mikroinnovation med syfte att ge beslutsstöd och personcentrerad information. Framtagen tillsammans med sjukdomsdrabbade och sjukvårdspersonal genom GAP-analys (intervjumaterial) och risk/nyttabedömning av information som beslutsstöd. Designad av Sharon Lindberg, doktorand, DSV. Delas via CC-licens.

Kartläggningsstödet

Innovation för gemensamt beslutsfattande i vården. Lösningen vann den internationella tävlingen ImpactHEME awards 2019. Innovationen bygger på en empirisk undersökning med patienter och vårdpersonal och testas i tidig fas hos flera regioner och mottagningar just nu.

Toolkit

En samskapande lösning som fokuserar på verktyg, innehåll och elaborerande för välbefinnande i samhället. Testbäddas f.n. via patientrelaterat.se och har en spännande snar framtid.

Forskarhubben

En hubb som understödjer tvärsektoriell samverkan och faciliterar entreprenöriella och interdisciplinära projekt som är nyttoskapande för samhället.

Plattform för samverkan

Patientrelaterat är en behovsdriven plattform och hubb som lägger särskilt fokus på samverkan och minskat kunskapssvinn inom fältet patientcentrering och patientmakt. Genomförs tillsammans med Nätverket mot cancer och QRC.

Ständig inspiration.