Analys.

Djup­gående och nog­grann under­sökning av abstrakt före­teelses bestånds­delar. HIST: sedan 1799 av grek. anal´ysis ’upp­lösning’;  

Publicerat

Artiklar, inlägg och böcker.

projekt & innovation

Samarbeten, hubbar och mikroinnovationer

Socialt entreprenörskap

Idéer, ansvar och essens

Vad gör den här sociala entreprenören?

Jag arbetar via olika sektoröverskridande plattformar och konsulterar i olika led och former vid sociala innovativa processer.

Beslutsanalys, som är ett av mina viktigaste instrument, inbegriper bl.a att undersöka vilka förutsättningar och värderingar som ryms i en beslutssituation. Som social entreprenör är jag intresserad av hur nytta eller ”social impact” kan skapas, estimeras och utvärderas.

I korthet

Magisterexamen i besluts- risk- och policyanalys, under året även en magisterexamen i idéhistoria. Har under de senaste året arbetat med utvärderingssystem och uppföljning i vården och tillsammans med patientorganisationer. 

Sitter i dagsläget i PCORI:s peer-reviewgrupp, är ordförande för Forskarhubben, ingår i Stanford Univeritys EA fellowship, driver ett tiotal samverkande processer, plattformar och projekt med fokus på social impact och jobbar på min avhandlingsidé jämte bokskrivande.

I object to intellect without discipline. I object to power without constructive purpose.

SPOCK

I pledge

I recognise that I can use part of my income to do a significant amount of good. Since I can live well enough on a smaller income, I pledge that for the rest of my life or until the day I retire, I shall give at least ten percent of what I earn to whichever organisations can most effectively use it to improve the lives of others, now and in the years to come. I make this pledge freely, openly, and sincerely.