Artiklar (i urval)

Sporrong, Så vill patienterna ha en personcentrerad blodcancervård, Cancerläkaren, Nr 6 (2019).

Sporrong, För en personcentrerad blodcancervård – två års arbete baserat på patientberättelser, Cancervården, Nr 4 (2019).

Sporrong, Vad innebär personcentrerad blodcancervård? – intervjuer och enkätsvar visar vägen i rapport, Onkologi i Sverige, Nr 6 (2019).

Sporrong, Ett slag för fördjupat samtal, Haema (2019).

Sporrong, Beyond the Stage with Satin Curtains – when Structures enter Structures, Tagesspiegel (2017)

PRESS

Vad innebär patientcentrerad arbete utifrån patientperspektiv, Cancervård, Nr 1 (2020).

Hake, Hon jobbar för en mer personcentrerad blodcancervård, Dagens Medicin (2019-10-16)

Mattson, Rapport: Patientröster om personcentrerad blodcancervård, Netdoktor (2019-10-03).

Pedersen, Patientupplevd kvalitet, Haema, Nr 4 (2019).

Litteratur

Kritiskt tänkande - i teori och praktik
Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Red. Sporrong & Westin Tikkanen. Antologin förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till kritiskt tänkande och introducerar läsaren för tre kritiska förhållningssätt till information: det analytiska, det vetenskapliga och det källkritiska.

Bokens nio författare ställer utmanande och klargörande frågor om hur det kritiska tänkandet kan förstås och framhåller kunskapens roll för hur olika typer av information kan undersökas och bedömas med avseende på rimlighet, trovärdighet och sanning.

Rapporter och akademiska arbeten

Framsida_sida01

För en personcentrerad blodcancervård

Slutrapport för projekten Patientrelaterade mått 1.0 och 2.0 som genomfördes i samarbete med Blodcancerförbundet, med stöd av AbbVie och finansiering av Socialstyrelsen och Hedlunds stiftelse.

Abstraktposter

För en personcentrerad blodcancervård

Presenterades på GPCC:s jubileumskonferens i Göteborg, 2020.